Onderwijsinstellingen aangesloten op SURFspot

Studenten en medewerkers van de onderstaande onderwijsinstellingen kunnen inloggen bij SURFspot.

Academisch Medisch Centrum
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Aeres MBO
AIGHD
Albeda
Alfa College
Algemene Onderwijsbond
Amsterdam Museum
Amsterdam School of Real Estate
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Arcus College
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Avans Hogeschool
Aventus
Basisschool
Biblionet Drenthe
Biblionet Groningen
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
Bibliotheek AVV
Bibliotheek Eemland
Bibliotheek Het Groene Hart
Bibliotheek Lek & IJssel
Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur
Bibliotheek Utrecht
Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht)
Bibliotheek Zuid Oost Utrecht (Bibliotheek ZOUT)
Bisc Utrecht
Breda University of Applied Sciences 
bsn.eu
Business School Nederland
CAH Vilentum University of Applied Sciences
Cedin
Centraal Bureau voor Genealogie
Centraal Bureau voor Schimmelcultures
Centrum Wiskunde & Informatica
Christelijke Hogeschool Ede
Christelijke Hogeschool Windesheim
Christelijke Onderwijs Groep
Clusius College
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
Da Vinci College
DANS
De Bibliotheek Lek & IJssel
De Haagse Hogeschool
Deltion College
Design Academy Eindhoven
Dianet
DOK
Drenthe College
Ecomare
EGI.eu
eHumanities
EIPA
Energieonderzoek Centrum Nederland
EP-Nuffic
Erasmus MC
Erasmus Universiteit Rotterdam
Eye Film Instituut Nederland
FOM-AMOLF
FOM-bureau
FOM-instituut DIFFER
FOM-NIKHEF
Fontys Hogescholen
Friese Poort
Friesland College
Fryske Akademy
Gerrit Rietveld Academie
Graafschap College
Grafisch Lyceum Rotterdam
Grafisch Lyceum Utrecht
Hanzehogeschool Groningen
HAS Hogeschool
Helicon Opleidingen
Hogeschool de Kempel
Hogeschool Dirksen
Hogeschool Driestar educatief
Hogeschool Inholland
Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar
Hogeschool Leiden
Hogeschool Notenboom
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Tio
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hotelschool Den Haag
Hubrecht Instituut
Huygens ING
HZ University of Applied Sciences
ICIN
Incas3
Instituut Fysieke Veiligheid
Integraal Kankercentrum Nederland
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Kaap Skil
Katholieke PABO Zwolle
KNAW Bureau
Koninklijk Conservatorium
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
Koninklijke Bibliotheek
Kunstencentrum Idea
Landstede MBO
Leids Universitair Medisch Centrum
Lentiz Onderwijsgroep
Limburgs Museum
LOI Hogeschool
Max-Planck Instituut
MBO Amersfoort
MBO Rijnland
MBO Utrecht
Meertens Instituut
mindef.nl
Museon
Museum Speelklok
Nationaal Museum van Wereldculturen
Naturalis
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
ncoi.nl
Nederlands Architectuurinstituut
Nederlands Herseninstituut
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Nederlands Instituut Oecologisch Onderzoek
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Nederlands Kankerinstituut
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Bureau)
Netherlands eScience Center
Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences
Netwerk Open Hogeschool Informatica
NHL Hogeschool
Nimeto
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Noorderpoort
Nova College
NSOB
NVAO
Nyenrode Business Universiteit
Onderwijsgroep Tilburg
Open Juridische Hogeschool
Open Universiteit Nederland
Openbare Bibliotheek Amsterdam
P.C. Hogeschool Marnix Academie
Planbureau voor de Leefomgeving
Politieacademie
Radboud Universiteit Nijmegen
Radboudumc
Rathenau Instituut
Regio College
Regiobibliotheek het Groene Hart
RegioCultuurCentrum Idea
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksmuseum
Rijksmuseum van Oudheden
Rijksuniversiteit Groningen
Rijn IJssel
ROC Gilde
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC TOP
ROC Twente
ROC van A'dam/Flevoland
Saxion
Schakelzone Hogeschool
Scheepvaartmuseum
SintLucas
SRON
Stadkamer
STC R'dam
STC-Group
stenden.com
Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek
Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland
Stichting bibliotheek Midden-Brabant
Stichting Cito
Stichting Digitaal Erfgoed Nederland
Stichting Economisch Instituut van het Midden en Kleinbedrijf
Stichting Huisartsopleiding Nederland
Stichting Leerplanontwikkeling SLO
Stichting Museum voor Industrie en Samenleving
Stichting NIVEL
Stichting NOA
Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie
Stichting Rijksakademie van Beeldende Kunsten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
Stichting Texels Museum
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Summa College
SURF
SURFnet bv
SURFsara BV
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Technologiestichting STW
terena.org
The New School
Theologische Universiteit Kampen
Thomas More Hogeschool
Tilburg University
TMO Fashion Business School
TMO, Hogeschool voor Modemanagement B.V.
Tresoar
Trimbos-instituut
UMC Utrecht
UNESCO-IHE, Institute for Water Education
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit voor Humanistiek
Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Viaa
Vrije Universiteit Amsterdam
VU Medisch Centrum
Wageningen UR
Wellant College
Zadkine
Zeeuwse Bibliotheek
ZonMw
Zuyd Hogeschool