Onderwijsinstellingen aangesloten op SURFspot

Studenten en medewerkers van de onderstaande instellingen kunnen inloggen bij SURFspot.

Academisch Medisch Centrum (AMC)
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Aeres
Alfa-college
Algemene Onderwijsbond
AMOLF
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
ASTRON
Avans Hogeschool
Biblionet Groningen
Breda University of Applied Sciences
CBG Centrum voor familiegeschiedenis
Centrum Wiskunde & Informatica
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Cito
Clusius College
Codarts Hogeschool voor de Kunsten
COG Vallei & Gelderland - Midden
Coöperatie KIEN
De Haagse Hogeschool (HHS)
Deltion College
Design Academy Eindhoven
DIFFER
Drenthe College
Driestar Educatief
Econnect
Erasmus MC
Erasmus Universiteit Rotterdam
Fontys Hogescholen
Friesland College
Gerrit Rietveld Academie
Graafschap College
Grafisch Lyceum Rotterdam
Grafisch Lyceum Utrecht
Groninger Forum
GÉANT Staff Identity Provider
HAN University of Applied Sciences
Hanzehogeschool Groningen
HAS Hogeschool
Helicon Opleidingen
Hogeschool de Kempel
Hogeschool INHOLLAND
Hogeschool IPABO
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Saxion
Hogeschool Tio
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool Viaa
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool Windesheim
Hotelschool The Hague
HZ University of Applied Sciences
IHE Delft Institute for Water Education
Instituut Fysieke Veiligheid
Integraal Kankercentrum Nederland
Katholieke Pabo Zwolle
KNAW
KNMI
Koning Willem I College
Koninklijk Conservatorium
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Koninklijke Bibliotheek
Leids Universitair Medisch Centrum
Leidse Onderwijsinstellingen
Lentiz Onderwijsgroep
Maastricht School of Management
Marnix Academie
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek
MBO Amersfoort
MBO Utrecht
mboRijnland
Ministerie van Defensie - NLDA
Naturalis Biodiversity Center
nbd biblion
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Netherlands eScience Center
NHL Stenden
Nikhef
Nimeto
Noorderpoort College
Nova College
NSCR
NTI
Nuffic
NWO
Nyenrode Business Universiteit
Onderwijsgroep Tilburg
Open Juridische hogeschool, Netwerk Open Hogeschool Informatica, SchakelZone OJH NOHI
Open Universiteit
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
Planbureau voor de Leefomgeving
Politieacademie
Prinses Máxima Centrum
Radboud Universiteit
Radboudumc
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksmuseum Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Rijn IJssel
ROC Albeda
ROC Arcus College
ROC Aventus
ROC Da Vinci
ROC Friese Poort
ROC Gilde Opleidingen
ROC Horizon College
ROC Leeuwenborgh
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Regio College
ROC Rivor
ROC TOP
ROC van Amsterdam Flevoland en VOvA
ROC van Twente
SaNS Expertisecentrum
SintLucas
Sociaal en Cultureel Planbureau
Social ID | Onegini
SOMT University (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie)
SRON Netherlands Institute for Space Research
STC-Group
STC-Group - Edu
Stichting Landstede (LandstedeMBO, Menso Alting, Thomas a Kempis, JenaXL, Talentstad, Centre for Sports & Education en Startcollege)
Stichting Studielink
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV
Summa College
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Thomas More Hogeschool
Trimbos Instituut
UMC Groningen
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Tilburg
Universiteit voor Humanistiek
Vrije Universiteit Amsterdam
VU medisch centrum
Wageningen University & Research (WUR)
Wellantcollege
Wittenborg University of Applied Sciences
Zadkine
ZB Planbureau en bibliotheek van Zeeland
ZonMw
Zuyd Hogeschool