Privacy Statement

Met dit Privacy statement informeren we je over de wijze waarop we omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website.

 

Omvang

SURFspot is een webwinkel van SURFmarket B.V. (hierna: ‘SURFmarket’). SURFmarket wordt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangemerkt als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via SURFspot. In dit Privacy Statement wordt voor de duidelijkheid de naam SURFspot gehanteerd.

 

SURFspot hecht veel belang aan de privacy van klanten en bezoekers aan de website. Daarom beveiligen en verwerken we persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SURFspot houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

 

Beveiliging

Als SURFspot erkennen we onze verantwoordelijkheid om verkregen persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om dit te realiseren. Authenticatie van SURFspot-gebruikers geschiedt op basis van een authenticatiedienst die door de aangesloten instellingen aangeleverd wordt. Als authenticatiemechanisme wordt gebruik gemaakt van SURFconext. De persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Verwerking gegevens


We verzamelen adres, woonplaats, land en e-mailadres van onze klanten. Deze worden opgeslagen in een klantenbestand. We registreren bij welke (onderwijs)instelling onze klanten zijn aangesloten en tot welke doelgroep zij behoren, zoals student of medewerker. Van bezoekers van de website worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor authenticatie van de bezoeker. De persoonsgegevens van onze klanten gebruiken we om bestellingen zo snel mogelijk af te handelen, ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en voor het doen van aanbiedingen. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.

 

Mailings SURFspot


SURFspot verstuurt mailings met aanbiedingen en nieuws. We voegen alleen na expliciete toestemming jouw e-mailadres toe aan de lijst van abonnees. Iedere mailing bevat een link om je af te melden. We verstrekken het bestand van de abonnees van mailings niet aan derden.

 

Rechten betrokkenen


Je hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Tevens kun je je beroepen op je recht op vergetelheid en kun je (indien gewenst) jouw persoonsgegevens verwijderen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van SURFspot via info@surfspot.nl.

 

Website leveranciers en derden


Graag maken we je erop attent dat, indien je gebruikmaakt van de websites van aangesloten leveranciers en/of derden, het privacybeleid van deze derde partijen, en niet het privacybeleid van SURFspot van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt. We spannen ons tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de bij ons aangesloten leveranciers en/of andere derden een acceptabel privacybeleid hanteren.

 

Meer informatie


SURFspot wil duidelijk zijn over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Vragen en verzoeken over persoonsgegevens kun je sturen naar info@surfspot.nl.

 

Aanpassen privacyverklaring


We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.