Privacy Statement

Versie december 2021

In dit Privacy statement informeren we je over de wijze waarop we omgaan met het verzamelen van informatie en persoonsgegevens van de gebruikers van onze website.

SURFspot is een webwinkel van SURF bv (hierna: SURF). SURF wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via SURFspot. SURFspot hecht veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van de website. Daarom beveiligen en verwerken we persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SURFspot houdt zich aan geldende privacy wet- en regelgeving en verwerkt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verwerking persoonsgegevens

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Je vindt een overzicht van de soorten persoonlijke gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij ze verwerken en de wettelijke grondslagen hierop hieronder.

We verzamelen je adresgegevens, woonplaats, het land waarin je woonachtig bent en e-mailadres. Deze worden opgeslagen in een klantenbestand. We registreren bij welke (onderwijs)instelling je als klant bent aangesloten en tot welke doelgroep je behoort, zoals student of medewerker. De persoonsgegevens van onze klanten gebruiken we om bestellingen zo snel mogelijk af te handelen, ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en voor het doen van aanbiedingen. Van bezoekers van de website worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor authenticatie van de bezoeker. We zullen persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.

Nieuwsbrief SURFspot

Wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor mailing, verstuurt SURFspot je per e-mail periodiek nieuwsbrieven met aanbiedingen, informatie en nieuws over SURFspot. Indien je de nieuwsbrief van SURFspot niet meer wilt ontvangen, kan je je op elk moment afmelden via de nieuwsbrief zelf en via je persoonlijke account. Na afmelding zal je niet langer nieuwsbrieven van SURFspot ontvangen.

Daarnaast informeert SURFspot je naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling en informeren wij je via een servicemail eenmalig indien de softwarelicentie die je via ons hebt gekocht bijna verloopt.

Cookies

Om de website van SURFspot goed te laten werken worden cookies geplaatst bij elke bezoeker. Meer informatie over welke cookies worden geplaatst bij gebruik en bezoek van de website van SURFspot en hoe deze cookies werken, vind je in de cookie policy van SURFspot.

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruiken we SSL (Secure Socket Layer). SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie om dit te realiseren. Authenticatie van SURFspot-gebruikers geschiedt op basis van een authenticatiedienst die door de aangesloten instellingen aangeleverd wordt. Als authenticatiemechanisme wordt gebruik gemaakt van SURFconext.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om aan de in deze Privacy Statement uiteengezette doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Je hebt op elk moment de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden) deze te corrigeren. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van SURFspot via privacy@surfspot.nl. Tevens heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven op de nieuwsbrief van SURFspot.

Externe websites en sociale media

Graag maken we je erop attent dat, indien je gebruikmaakt van aangesloten externe websites en/of sociale media, het privacybeleid van SURFspot niet meer van toepassing is op de activiteiten die je op deze externe websites en/of sociale media verricht en de informatie die je daar openbaar maakt. SURFspot is actief op de sociale mediakanalen van Linkedin, Youtube en Instagram. Als je SURFspot volgt op sociale media of communiceert met SURFspot via sociale media, verwerkt SURFspot jouw persoonsgegevens alleen wanneer je support van SURFspot nodig hebt. Daarnaast kan SURFspot ook gegevens van je verwerken wanneer je vrijwillig via sociale mediakanalen van SURFspot meedoet aan klantvriendelijkheidsonderzoeken of prijsvragen. Bij deelname hieraan zullen we je nader informeren over welke gegevens we van je verzamelen.

Externe leveranciers

SURFspot kan gebruik maken van diensten van derden waarbij deze in sommige gevallen ook jouw gegevens zullen verwerken, zoals ICT (software en hardware) partners om bijvoorbeeld producten te kunnen leveren of support te kunnen bieden. Daarnaast maken wij gebruik van leveranciers om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld het direct beantwoorden van je vragen middels de chat. Door SURFspot ingeschakkelde derden zullen jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Privacy Statement. SURFspot zal afspraken maken met deze derden over jouw privacy en eisen stellen aan de waarborgen die deze derden bieden om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Contact

SURFspot wil duidelijk zijn over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Vragen en verzoeken over persoonsgegevens kun je sturen naar privacy@surfspot.nl. Indien je support nodig hebt van SURFspot, bijvoorbeeld als je problemen hebt met het plaatsten van je bestelling, dan kan je contact opnemen via info@surfspot.nl

Aanpassen Privacy Statement

SURFspot behoudt het recht om deze Privacy Systeem ten alle tijde aan te passen. Wij adviseren je om deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie.