Maandelijkse Archieven: Oktober 2016

  1. 5 Tips voor een stressvrij tentamen

    De tentamenperiode staat weer voor de deur. Waarschijnlijk spreek ik voor de meeste studenten als ik zeg dat dit niet de meest favoriete periode van je studie is. Na het volgen van colleges, werken aan projecten en het opnemen van de stof is het dan nu tijd om je te bewijzen. De komende weken staan in het teken van studeren en het maken van tentamens! In een eerdere blog bespraken wij de beste manier om je voor te bereiden op een tentamen. In deze blog gaan we het hebben over 5 essentiële tips die helpen bij het maken van een tentamen.Je kent het gespannen gevoel toch wel, die laatste vijf minuten voordat het tentamen begint? Op het laatste moment neem je met medestudenten de zaken nog een keer door. Het roept uiteindelijk meer vragen dan antwoorden op. “Ben ik wel goed voorbereid?” Net op dat moment moet het ineens stil zijn, het tentamen begint. Om ervoor te zorgen dat jij voortaan tentamens maakt zonder onnodige stress hebben wij de belangrijkste tips verzameld; 1. Zorg dat je ruim op tijd bentHaasten werkt niet echt relaxend. Daarom is het belangrijk dat jij er voor zorgt dat je ruim op tijd komt voor je tentamen. Zo kun je rustig alvast richting het lokaal lopen, een tafel uitzoeken en misschien nog dat laatste rijtje woordjes doornemen. 2. Blijf rustig en positiefKies een rustige plek uit in het lokaal en neem een goede houding aan. Wanneer jij deze plek hebt gevonden blijf dan rustig zitten en probeer jezelf te motiveren. Merk je nu dat je toch een beetje in paniek begin te raken, probeer dan rustig adem te halen en positief te blij
    Lees meer »
  2. SURFspot ondersteunt pre-bachelor voor vluchtelingstudenten aan de HU

    Afgelopen maandag (3 oktober 2016) zijn 26 vluchtelingstudenten aan de Hogeschool Utrecht begonnen aan hun pre-bachelor opleiding. Deze studenten hebben een verblijfsvergunning en kregen na een selectieprocedure toestemming om te studeren. De Hogeschool Utrecht faciliteert een speciaal traject met intensieve taaltraining zodat de vluchtelingstudenten klaargestoomd worden om straks in te stromen in de reguliere bachelor ICT opleiding. Anand, onze collega, hoorde van dit initiatief en heeft gelijk gevraagd of we als SURFspot zijnde niet ergens konden helpen. Anand was erbij maandag en hij vertelt kort hoe de dag verliep: “Tijdens de startbijeenkomst leerden de studenten elkaar en de docenten kennen. Er was een introductiespel bedacht voor de studenten zodat ze wat over zichtzelf konden vertellen. Dit werd gedaan door middel van een kaartspel. De studenten kozen zelf een kaartje met daarop een afbeelding die ze aansprak. Het kaartje vormde de leidraad van hun verhaal. Veel studenten komen uit Syrië en hopen op vrede en missen vrienden of familie die daar is achtergebleven. Ze willen graag kennis opdoen en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met hun studie in Nederland. Dit (fantastische) initiatief wordt ondersteund door AFAS Foundation die laptops en andere leermiddelen voor het onderwijs verstrekt. En SURFspot die software en een goodiebag aan iedere student beschikbaar heeft gesteld.” De studenten zijn blij met het warme welkom en deze ondersteuning vanuit meerdere kanten. En wij zijn blij dat we kunnen helpen om het studeren zo makkelijk (en de soft- en hardware zo goedkoop) mogelijk te maken. We wensen deze groep studenten heel veel succes!  
    Lees meer »