Toevallig de laatste tijd een stroom van mails gezien waarin ze vragen om jouw toestemming? Of bezoek je regelmatig diverse websites en krijg je nu daar ook ineens die melding?
Dat heeft de maken met de nieuwe AVG-wetgeving die 25 mei in werking zal treden. Vanaf die datum zal in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gelden.
Bedrijven die zich niet aan de AVG wetgeving houden, kunnen worden bestraft.

AVG? GDPR? Wat is het nou precies?
Dat is een goede vraag! GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands hanteren wij de afkorting AVG, voor algemene verordening gegevensbescherming.
Dit is een vervanging van de huidige wet die nu wordt gehanteerd, De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Die wet is in 1995 ingericht, toen het internet nog nieuw was en er nog niet zoveel data omging als anno 2018. Daarom is het nodig deze wet te herzien én te zorgen dat de gegevens van internetgebruikers beter zal worden beschermd. Daarom is nu de AVG in het leven geroepen.

In de AVG
Maar wat wordt er nu precies afgesproken in deze nieuwe Europese wet?
Een van de belangrijkste zaken is dat bedrijven en partijen nu nadrukkelijk moeten vragen om jouw gegevens te gebruiken. Vandaar dat je de laatste tijd vermoedelijk ook veel mails hebt gekregen van bedrijven hierover.
Daarnaast heb je nu al persoon en consument recht op vergetelheid. Dit betekent dat je een bedrijf of een partij kan vragen om al jouw gegevens te verwijderen. Je mag ook bij een organisatie inzage vragen over welke gegevens zij op dit moment van jou hebben en gebruiken.

Bedrijven en organisaties hebben een verantwoordingsplicht
Dat wil zeggen dat ze verantwoording moeten afleggen voor het gebruik van persoonsgegevens en de toezicht daar op. Dat betekent dus dat bedrijven en organisaties moeten en kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG en dat zij volgens de gestelde wetgeving omgaan met persoonsgegevens.
Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen zij worden beboet.

Benieuwd welke rechten jij allemaal hebt onder de nieuwe AVG?
Op deze website vind je een handig overzicht en meer informatie hierover:.

Wat kun je verder zelf doen?
De Autoriteit Persoonsgegevens geeft een aantal tips om controle te houden over je eigen gegevens.
• Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij uw informatie kunnen; u kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken.
• Pas uw privacy-instellingen op uw telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees u ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen.
• Wees u bewust van uw digitale voetspoor. Alles wat u op internet doet, beïnvloedt de informatie die u krijgt.
• Maak gebruik van uw privacyrechten. U heeft in veel gevallen bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.
• Komt u er met de organisatie niet uit? Dan kunt u vanaf 25 mei 2018 een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geschreven door: Esther Zandberg