HBO Kennisbank

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Uitwisseling van kennis

Vrij toegankelijke kennis; De publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zijn van grote waarde voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. De HBO Kennisbank is daarom gericht op vrije toegang tot resultaten van praktijkgericht onderzoek, zodat deze door iedereen kunnen worden (her)gebruikt. Een groot deel van de publicaties op HBO Kennisbank is open access beschikbaar.

Voor en door hogescholen

De HBO Kennisbank is onderdeel van de HBO Kennisinfrastructuur (HKI). Met de HBO Kennisbank levert de HKI een bijdrage aan het zichtbaar maken en vindbaar houden van verschillende elementen van praktijkgericht onderzoek. Het doel is om de impact van praktijkgericht onderzoek op Nederland te vergroten. Om dit te realiseren houdt de HKI goed in de gaten welke ontwikkelingen gaande zijn om hier vervolgens tijdig op in te spelen. Dit doet de HKI samen met de hogescholen zelf.

Bezig met je scriptie of onderzoek?

Kijk dan eens op de HBO Kennisbank voor inspiratie. Hier vind je meer dan 50.000 scripties en publicaties, geschreven door studenten en onderzoekers uit heel Nederland. Alle fulltext publicaties op de HBO Kennisbank zijn gratis en direct online te bekijken.

Bouw & Logistiek Mens & Maatschappij Ruimtelijke ordening & planning
Economie & Management Natuur & Landbouw Taal, Cultuur & Kunsten
Filosofie & Gezondheid Opvoeding & Onderwijs Techniek
Gezondheid Recht
ICT & Media Recreatie & Sport

Scriptie succesvol afgerond?

Ook jouw scriptie hoort thuis op HBO Kennisbank. Denk er wel aan dat je toestemming moet hebben van jouw afstudeerbedrijf. Neem voor meer informatie over de procedure contact op met de bibliotheek van je hogeschool.

Bekijk hier de lijst met deelnemende hogescholen.

HBO Kennisbank is een optionele dienst van SURFmarket.