FAQ Datalek Adobe Creative Cloud

For English >

Adobe heeft op 24 januari jl. bevestigd dat de datalek is gedicht en dus opgelost.
We geven op deze pagina meer informatie over het datalek omtrent Adobe. 

FAQ Adobe informatie
Moet ik actie ondernemen?
Je hoeft geen verdere actie te ondernemen. Adobe heeft bevestigd dat het lek is gedicht.
Wanneer was het datalek bij jullie bekend?
Op 18 januari 2022 zijn wij op de hoogte gesteld van het datalek. Adobe heeft bevestigd dat het lek op 24 januari 2022 is gedicht.
Is er een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
Op 20 januari is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Welke gegevens zijn blootgesteld?
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres.
Met welk e-mailadres ben ik gekoppeld aan Adobe?
Het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij het bestellen op SURFspot.nl is gekoppeld aan Adobe, tenzij je aan onze klantenservice hebt gevraagd om dit aan te passen.
Waarom zijn wij vandaag pas geïnformeerd over het datalek?
Om misbruik te voorkomen hebben we het pas gedeeld nadat de oplossing bevestigd is door onze Functionaris Persoonsgegevens.
Welke producten van Adobe zijn blootgesteld?
Alle producten in Adobe Creative Cloud zijn blootgesteld aan het datalek.
Wat was het datalek exact?
Vanuit Adobe Creative Cloud is het mogelijk om een document te laten ondertekenen of documenten te delen met anderen. Hiervoor kan je via een share button een e-mailadres invoeren. Bij het intypen van een e-mailadres kreeg je een dropdown lijst te zien met een suggestie van e-mailadressen van gebruikers van Adobe Creative Cloud in de Adobe-organisatie van SURFspot.
Is er misbruik gemaakt van het datalek?
Zover wij hebben vast kunnen stellen is er geen misbruik van gemaakt.
Wat is phishing?
Cybercriminelen worden steeds inventiever. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een nepmail, dit wordt ook wel een phishingmail genoemd. Wil je meer weten over phishing? Raadpleeg dan de volgende pagina: CSY | Phishing

Mocht je nog meer vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice

 

English

The leak was fixed on January 24 and has therefore been resolved.

FAQ Adobe information
Is action required from my side?
No action is required from your side.
When did you become aware of the data breach?
We were informed of the data breach on the 18th January.
Is it reported to the Dutch Data Protection Authority?
The data breach was reported to the Dutch Data Protection Authority on the 20th January.
Which data was exposed?
First name, prefix, last name and e-mail address.
Which e-mail address is used in Adobe?
The e-mail address you specified when ordering on SURFspot.nl is linked to your Adobe account.
Why are informed about the data breach today?
To prevent misuse, we shared the data breach after the solution has been confirmed by our Personal Data Officer.
Which Adobe Creative Cloud products are exposed?
All products in Adobe Creative Cloud.
What was the data breach exactly?
In Adobe Creative Cloud it’s possible to have documents signed or to share documents with others. For this you can enter an e-mail address using a share button. When typing in an e-mail address, you were presented with a drop-down list with a suggestion of e-mail addresses of users of Adobe Creative Cloud in the Adobe organization of SURFspot.