Auteursrechten.nl

Bij het schrijven van scripties of verslagen zal je regelmatig gebruik maken van het werk van anderen. Dat kan gaan om inspiratie op te doen of om bepaalde informatie, statistieken of onderzoeken die zijn uitgevoerd te gebruiken. Je krijgt dan automatisch te maken met auteursrecht. Want mag je dat allemaal zomaar kopiëren en gebruiken? Zijn er uitzonderingen speciaal voor het onderwijs? Wat betekent open access? Wat zijn de creative commons? Auteursrechten.nl geeft antwoord op deze vragen.

Hulpmiddelen

Informatie over hulpmiddelen zoals APA in Word, RefWorks, Endnote en vragen en antwoorden uit de praktijk, vind je op auteursrechten.nl. De informatie is onafhankelijk van uitgevers, stichtingen en andere belanghebbenden, gegarandeerd gecheckt door een jurist en vrij van reclame.

Soorten content

Wil je een filmpje, foto’s of ander audiovisueel materiaal maken? Ook dan moet je denken aan de auteursrechten. Maak afspraken met de betrokkenen over het ontwikkelen en verspreiden van het beeldmateriaal. SURF heeft hiervoor een tool ontwikkeld waarmee je die afspraken kunt vastleggen in een contract. Kijk hiervoor op avcontractentool.nl.

Scriptie schrijven?

Ben je bezig met het schrijven van een artikel, scriptie of verslag? Check dan eerst even hoe het zit met de auteursrechten via auteursrechten.nl. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je bronvermelding? De APA-richtlijnen kunnen je verder helpen. Download hier de praktische handleiding.