Auteursrechten.nl

Log in voor een prijs
download

Bij het schrijven van scripties of verslagen zal je regelmatig gebruik maken van het werk van anderen. Dat kan gaan om bepaalde informatie, statistieken of onderzoeken die zijn uitgevoerd, maar ook om afbeeldingen en filmpjes. Je krijgt dan automatisch te maken met auteursrecht. Want mag je dat allemaal zomaar kopiëren en gebruiken? Zijn er uitzonderingen speciaal voor het onderwijs? Wat betekent open access? Wat zijn de creative commons? Auteursrechten.nl geeft antwoord op deze vragen. Naast meer dan 90 vragen en antwoorden uit de praktijk, vind je er kennisclips, vuistregels en informatie over hulpmiddelen zoals APA in Word, RefWorks en Endnote. De informatie op auteursrechten.nl is onafhankelijk van uitgevers, stichtingen en andere belanghebbenden, gegarandeerd gecheckt door een jurist en vrij van reclame.

Ben je bezig met het schrijven van een artikel, scriptie of verslag? Check dan eerst even hoe het zit met de auteursrechten via auteursrechten.nl

Wil je een filmpje, foto’s of ander audiovisueel materiaal maken? Denk er dan aan om afspraken te maken met de betrokkenen over het ontwikkelen en verspreiden van het beeldmateriaal. SURF heeft hiervoor een tool ontwikkeld waarmee je die afspraken kunt vastleggen in een contract. Kijk hiervoor op avcontractentool.nl

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je bronvermelding? De APA-richtlijnen kunnen je verder helpen. Een praktische handleiding vind je hier

auteursrechten.nlSysteem eisen

Goed om te weten, in plaats op de web te zoeken, makkelijk alle geïnteresseerde vragen op een plek.

Schrijf je eigen recensie

Log in voor het schrijven van je review